CONDITII DE VANZARE-CUMPARARE SI TRANSPORT

OFERTE:

Acceptarca ofertei noastre inseamna totodata Si acceptarea prezentelor conditii de vanzare-cumparare si transport. Toate ofertele si listele de preturi sunt fara obligatie in cazul in care nu sunt mentionate alte conditii.

COMANDA:

Comanda este valida numai in cazul in care a fost confirmata de catre noi in scris. Administrarea sau modificarea telefonica sau verbala a comenzii este valida numai in cazuî in care a fost confirmata de noi in scris.

Cumparatorul comanda marfa care figureaza pe lista de oferta si isi asuma obligalia de p]ata a contravalorii acesteia. Vanzatorul se obliga sa furnizeze marfa in conditiile din oferta – pret, calitate, cantitate, ainbalaj, termen de livrare etc.

TRANSPORTURI:

Stabilirea termenelor de transport se face cu cea mai buna intentie a noastra, fara asumarea de garantii. Nerespectarea termenelor de transport nu il indreptateste pe cel care a efectuat comanda nici la retragerea ofertei nici la formularea cererii dc despagubire. Evenimentele neprevazute sau cazul dc forte mz jora ne indreptatesc sa renuntaln la contract. In acest caz, cererile de despagubire sunt excluse. Orice transport partial se considera operatiune independenta.

GREUTATEA:

ln oferta si la comanda, cantitatiIe suni valabile cu o diferenta  de +10%. Directive sunt exclusiv greutatile de pe buletinele noastre de expeditie. Greutatea facturata a materialelor debitate va fi cea cantarita inainte de debitare.

EXPEDIEREA MARFII:

Expedierea marfii se face de fiecare data pe riscul destinatarului.

RECLAMATII:

Reclamatiile cu privire la greutatea, numarul produselor sau starea marfii se vor face catre noi in scris, imediat dupa preluarea acesteia, cu explicatiile necesare. Vanzatorul garanteaza ca la momentul predarii, produsul va fi lipsit de defecte de material sau de fabricatie si corespunde specificatiilor emise de catre vanzator sau specificatiilor acceptate de acesta. Obligatia vanzatorului se limiteaza la schimbarea marfii pentru care in termen de 5 zile de la  preluare a depus reclamatie. Garantia inceteaza pentru produsele a caror stare originala s-a schimbat sau vonzatorul stabileste ca acestea nu au fost utilizate corespunzator sau defectul a fost cauzat de catre efecte ale mediului, montaj necorespunzator sau neglijent, reparatii, adaptari sau de catre in accident al carui factor determinant a fost cumparatorul ori o persoana terta. Această garantie este valabiIa numai pentru cumparator, nu si pentru clientii acestuia, ori utilizatorii produse lor acestuia si substituie oricc alte garanti i sau asigurări incluse in lege sau asumate dc catre tertele persoane sau bazate pe uzul comercial. Reclaniatia nu il indreptateste pe cumiparator sa retina plata marfii contestate.

CONDITIE JUDICIARA:

In caz de litigiu, pentru ambele parti Tribunalul Comercial Bucuresti, pe baza dreptuluii comercial si civil roman.

RETURNAREA MARFII:

Este posibila numai  pe baza intelegerii reciproce

CONDITII DE PRET SI PLATA:

Pretul se intelege ex works sau cip depozit, fara cheltuieli de ambalare. Preturile ofertelor sunt preturi la zi.Referitor la plata, sunt valabile conditiile din oferta sau cele de pe factura. In caz de intarziere a platii  se calculeaza penalitati de 0.5% / zi intarziere, iar in caz de eventuale pagube se vor solicita despagubiri. ln afara de aceasta, avem dreptul sa renuntam la obligatiile noastre de transport viitoare si alte conditii contractuale. In cazul in care cumparatorul nu respecta conditiile contractuale sau bonitatea cumparatorului scade, toate revendicarile noastre devin imediat scadente, indiferent de scadenta initiala. In caz dc efectuare inexacta a platii, avem dreptul de a sista livrarea aItor comenzi sau de a cere plata in avans pentru acestea.

LOCUL DE INDEPLINIRE:

Daca cumparatorul nu preia marfa la locul si data indeplinirii contractului, vanzatorul are dreptul de a renunta la respectarea contractului, de a vinde marfa altui cormparator si de a revendica  despagubire totala.

ALTE CONDITII:

Prezentele conditii dc vanzare-cumparare si de transport pot fi modificate doar pe baza unei intelegeri in scris a partilor. Nerespectarea oricaror conditii partiale nu atrage dupa sine invalidorea celorlalte condilii,

REZERVE ASUPRA DREPTULUI DE PROPRIETATE:

Toate produsele raman in proprietatea noastra pana la achitarea pretului de cumparare si indeplinirea celorlalte conditii. Cumparatorul ia la cunostiinta ca toate platile pe care le efectueaza, se refera mai intai la pagube, apoi la dobanzile de intarziere, la celelalte cheltuieli secundare si numai in urma  ochitarii mrarfii din proprietatea noastra. C£C-ul sau biletul l‹i ordin se considera plata numai dupa validarca acestora. Atat timp cat dreptul dc proprietate ne apartine, este inadmisibila instrainarea, gajarea, utilizarea ca garantie sau cedarea acelor drepturi referitoare la marfa. ln cazul in care marfa, proprietatea noastra ajunge in posesia unei terte persoane, cumparatorul este obligat sa ne anunte nieintarziat in scris sub forma unei scrisori recomandate. In cazul in care cumparatorul  a instrainat bunul aflat in proprietatea noastra catre o terta persoana ne acorda dreptul de cesiune in limita sumei datorate si a cheltuielilor secundare aferente. Daca cumparatorull este in intarziere de plata la prima noastra somatie este obligat sa expedieze marfa la adresa specificata de noi.

URMARIREA PRODUSELOR:

Posibilitatea de urmărire o produselor noastre se face pe baza certificatului EN 10204 3.1.

PROTECTIA MEDIULUI, SANATATE LA LOCUL DE MUNCA — PROTECTIA MUNCII:

Firma noastra este angajat  in protectia mediului. Vizitatorilor nostri le oferim — in interesul lor — informatii de protectie a muncii la intrarea in depozit. Pe teritoriui societatii noastre sunt valabile reglementarile decretului de circulatie